Inkomensbeheer - Budgetbeheer

Inkomens- of soms ook wel Budgetbeheer betekent dat wij alle inkomsten en uitgaven beheren. Alle betalingen voor vaste lasten worden door ons verricht. U ontvangt leefgeld elke week (per maand of anders is ook mogelijk). Het is altijd onze bedoeling dat u zelf later weer uw eigen betalingen gaat doen. Dit wordt in overleg met u besloten en vastgelegd.

 

Voor allen die zich bij ons aanmelden en een achterstand hebben van één van de volgende zaken: Huur, gas, elektrisch, water, (zorg) verzekering of als wij dit nodig achten.

 

Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw persoonlijke wensen als er een budgetplan gemaakt wordt. In het budgetplan wordt vastgelegd welke uitgaven posten er zijn.

 

Hiervoor zijn kosten verschuldigd en deze worden maandelijks in rekening gebracht. In sommige gevallen of in sommige gemeenten wordt dit vergoed door de bijzondere bijstand van je eigen gemeente.