Bewindvoering

Wat is (civiele) bewindvoering?

Bewindvoering is er ter bescherming van de mensen en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Degene die de mensen helpt wordt (bescherming)bewindvoerder genoemd en heeft de taak om de onderbewindgestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Denk hierbij aan salaris, uitkering, loon, maar ook zaken als meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het is eveneens mogelijk dat het bewind alleen betrekking heeft op één bepaald goed, bijvoorbeeld een woning.

 

Voorwaarden

Mensen die niet zelf in staat zijn om hun financiën te regelen komen voor bewindvoering in aanmerking. Het komt steeds meer voor dat er bewindvoering wordt uitgesproken voor mensen met schulden, dit wordt ook wel schuldbewind genoemd. Wij adviseren regelmatig om een bewindvoering aan te stellen wanneer het erg moeilijk is om overzicht te houden en als er tegelijk ook andere problemen zijn. Door de andere problemen is er tijdelijk (bijna) geen aandacht voor de financiën. Ook voor mensen die pas een WSNP traject hebben gehad en zonder schone lei het traject hebben beëindigd, adviseren wij bewindvoering aan te vragen. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

 

Duur en omvang van het bewind

De kantonrechter bepaalt hoe lang de Bewindvoering duurt en welke goederen onder bewind worden gesteld. Over het algemeen wordt de Bewindvoering uitgesproken over alle goederen en voor onbepaalde tijd, dit kan echter ook voor een bepaalde tijd. Nadat de bepaalde tijd is afgelopen vervalt het bewind.

 

Beëindiging van het bewind

Als iemand vindt dat hij/zij zelf weer in staat is om de financiën te regelen, kan de kantonrechter gevraagd worden de Bewindvoering te beëindigen. De kantonrechter wint dan informatie in bij de bewindvoerder en doet vervolgens een uitspraak.